Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Velkommen i Naturpark Lillebælt - Danmarks største naturpark

Kolding Kommune har sammen med Fredericia og Middelfart kommuner et forslag til en plan for Naturpark Lillebælt klar. Med planen er naturparken et stort skridt nærmere at blive godkendt af Friluftsrådet som Danmarks største naturpark

De tre kommuner har valgt at indgå i et unikt samarbejde om i fællesskab at skabe en naturpark, hvor natur, vækst, bæredygtig turisme og kulturarv går hånd i hånd.

I april 2014 fik området omkring Lillebælt i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner status som pilotnaturpark. Forventningen er, at Naturpark Lillebælt i december 2017 bliver endelig godkendt af Friluftsrådet som egentlig naturpark.

Efter mere end tre års dialog med lodsejere, foreninger og erhverv har de tre kommuner nu et forslag til en plan for Naturpark Lillebælt klar. Naturparkplanen ligger på Naturpark Lillebælts hjemmeside, www.naturparklillebaelt.dk, og det er muligt at komme med bemærkninger og input til planen frem til d. 6. juni.

Et hav af oplevelser

Naturpark Lillebælt er et helt fantastisk sted med natur, der er helt i særklasse på verdensplan. Området er bl.a. kendt for sin tætte bestand af marsvin. Der er hundredvis af naturperler og kulturhistorien møder man overalt.

Med planen vil Naturpark Lillebælt danne grundlag for at skabe et hav af oplevelser, som giver områdets beboere, erhverv og gæster lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.

Det er naturparkens vision, at naturparken i 2022 er kendt for sin enestående marine og kystnære natur symboliseret ved marsvinet. Samtidigt skal naturparken være hjemsted for en stolt identitet båret af frivilligt samarbejde om at bevare og udvikle vores natur, lokale erhverv, kultur- og naturoplevelser. Naturparken skal også være spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem nytænkende læringsoplevelser og forskning.

Borgmester Jørn Pedersen udtaler i en pressemeddelelse:

”Kolding Kommune vil få meget ud af samarbejdet. Vores natur og kystlandskab er fantastisk og giver mulighed for at tilbyde borgere og turister oplevelser på tværs af kommunegrænserne. Så samarbejdet med de to nabokommuner kan løfte en fælles udvikling og styrke turismeerhvervet på tværs af bæltet. ”

Eea Haldan Vestergaard, der er Byrådets repræsentant i naturparkrådet, supplerer:

”Naturoplevelser og friluftsliv er i vækst i hele landet, også i Kolding Kommune. Med outdoorstrategien har vi jo også fokus på at optimere udendørs-oplevelserne med bl.a. natur og kultur som omdrejningspunkt. Og til september er vi vært for Get Out festivalen, hvor der i høj grad vil være fokus på friluftslivet i alle dets afskygninger. Jeg ser mærkningsordningen

som yderligere en løftestang til at forbedre naturen, fortælle om kulturarven, øge turismen og antallet af tilflyttere, eller til, når vi skal søge penge til lokale projekter og partnerskaber. Det gør vi langt bedre i fællesskab end som enkelt kommune”.

Publiceret: 16. April 2017 20:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Kolding

Fik du læst
ANNONCER
Se flere